Arkistot

ET05 Katsomusten maailma

Kurssilla tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin maailmankatsomuksiin, niiden historialliseen kehityskulkuun, oppiin ja elämäntapaan. Kurssilla perehdytään myös uskontokritiikin keskeisiin argumentteihin. Kurssi…

ET04 Kulttuurit katsomuksen muovaajina

Kurssilla käsitellään kulttuurin merkitystä ihmisyyden ja elämänkatsomuksen muovaajana. Kurssilla perehdytään suomalaisen kulttuurin ohella monikulttuurisuuteen ja globaaliin kulttuuriin sekä niiden katsomuksellisiin…

ET03 Yksilö ja yhteisö

Kurssilla tutustutaan ihmiseen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. Kurssilla tarkastellaan yhteiskunnan rakenteita, tulevaisuuden yhteiskunnan mahdollisuuksia sekä yksilön vaikutusmahdollisuuksia esimerkkeinä…