Liikunnan opetus

Liikunnan tunneilla oppilaat pääsevät kokeilemaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja. Vaihtelevien sisältöjen tarkoituksena on kehittää liikkumisen perustaitoja, harjoitella oman toimintakyvyn tarkkailua sekä innostaa ja rohkaista löytämään omanlainen tapa liikkua. Iloinen yhdessä liikkuminen sekä onnistumisen kokemukset ovat jokaisen tunnin tavoitteena.

Sisällöllisen osaamisen lisäksi liikunnan opetuksessa korostuvat aktiivinen osallistuminen, ryhmätyötaidot sekä positiivinen asenne. Esimerkillinen koululiikkuja huomioikin toiminnallaan myös kanssaliikkujat. Kannustus, avustaminen ja yhteistyö ovat avainsanoja onnistuneeseen liikuntatuntiin.

Osana liikunnan opetusta toteutetaan vuosittain valtakunnallinen Move!-mittaus. ”Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä. Sen keskeisenä tavoitteena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.”

Lisätietoa Movesta: http://www.edu.fi/move

Opetussuunnitelmaan sisältyvien liikuntatuntien lisäksi peruskoulun oppilailla on mahdollisuus sisällyttää viikko-ohjelmaansa myös valinnaista liikuntaa. Valinnaiskurssien ohjelman suunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden toiveet. Lukiolaisille on puolestaan tarjolla useita liikuntakursseja kurssivalikoimamme mukaisesti.