Kokeet

Peruskoulun lukuvuoden 2019-2020 kokeet luokka-asteittain

Oppilaille tarjotaan tukiopetusta ennen koetta. Oppilas ilmoittautuu omalle ao. aineen opettajalle.

 

7. luokka
viikko
37
38
39
40 30.9. matematiikka
41 10.10. biologia
42
43 23.10. äidinkieli
44 1.11. historia
45
46 12.11. matematiikka 15.11. ruotsi
47 18.11. fysiikka 21.11. terveystieto
48 26.11. maantieto 29.11. katsomusaineet
49 3.12. englanti
4 20.1. matematiikka
5
6
7
8
9 26.2. kemia 28.2. maantieto
10 3.3. ruotsi 5.3. matematiikka
11
12
13
14 31.3. äidinkieli 3.4. historia
15 8.4. katsomusaineet
16 16.4. terveystieto
17 20.4. matematiikka 23.4. englanti
18 29.4. ruotsi
19 5.5. biologia 7.5. kemia
20
8. luokka
viikko
37
38 17.9. matematiikka
39 23.9. kemia
40
41 7.10. ruotsi 11.10. äidinkieli
42
43
44 30.10. katsomusaineet 1.11. yhteiskuntaoppi
45 5.11. historia 8.11. biologia
46 12.11. terveystieto 15.11. matematiikka
47 20.11. englanti 22.11. kemia
48 28.11. maantieto
49 4.12. ruotsi
4 21.1. fysiikka
5 27.1. matematiikka
6 5.2. englanti 7.2. äidinkieli
7 11.2 biologia
8
9 27.2. ruotsi
10 2.3. maantieto 5.3. yhteiskuntaoppi
11
12
13
14 30.3. katsomusaineet 1.4. mateamtiikka
15 8.4. äidinkieli
16 16.4. historia
17 21.4. englanti 23.4. terveystieto
18 29.4. fysiikka
19 7.5. ruotsi
20 11.5. matematiikka
9. luokka
viikko
37 13.9. ruotsi
38
39 23.9. fysiikka 25.9. matematiikka
40 4.10. englanti
41 9.10. biologia
42
43 25.10. äidinkieli
44 31.10. katsomusaineet
45
46 13.11. terveystieto
47 18.11. matematiikka
48 25.11. englanti 27.11. kemia 29.11. yhteiskuntaoppi
49 4.12. ruotsi
50 9.12. maantieto
4
5
6 6.2. matematiikka
7 10.2. äidinkieli 11.2. fysiikka
8
9 26.2. englanti 28.2. maantieto
10 2.3. katsomusaineet 6.3. ruotsi
11
12 19.3. fysiikka
13 26.3. B-sa ja ra valtakunnall. 27.3. matematiikka
14 31.3. A-sa ja ra valtakunnall.
15 9.4. yhteiskuntaoppi
16 15.4. kemia
17 21.4. englannin valtakunnall. 22.4. matematiikan  valtak.
18 28.4. ruotsin valtakunallinen 30.4. biologia
19 5.5. matematiikka
20