Yleistä hakemisesta

Hakuohjeita

Munkan lukioon haetaan sähköisesti yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika on 18.2.–10.3.2020. Perusopetuksen päättöluokkalaiset ja 10-luokkalaiset saavat hakuohjeet oman koulunsa opinto-ohjaajalta. 

Munkkiniemen yhteiskouluun ei lähetetä paperista ainevalintakorttia.

Lukion esittelyilta 9.-luokkaliselle ja heidän huoltajilleen järjestetään torstaina 9.1.2020. 

Munkasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opinto-ohjaajiin (Anne-Mari Imeläinen 09 4777 6325, Antti Kiimamaa 09 4777 6324) ja sopia tutustumiskäynnistä. 

Opiskelupaikan vahvistaminen

Tiedot lukioon valituista ovat selvillä torstaina 11.6.2020. Silloin valittujen lista on nähtävissä internetissä ja koulun ovessa. Valitut saavat myös kotiin kirjeitse tiedon valinnastaan.

Lukioon valitun on vahvistettava opiskelupaikkansa vastaanotetuksi, muuten paikka katsotaan peruutetuksi. Opiskelupaikan vahvistaminen tapahtuu tuomalla alkuperäinen perusopetuksen päättötodistus ja mahdollinen lisäluokan (10. luokan) todistus koululle ensisijaisesti joko torstaina 11.6. tai perjantaina 12.6. klo 10.00—15.00. Opiskelijan on syytä tulla paikalle henkilökohtaisesti, koska lukioon valitut uudet opiskelijat tekevät samalla alustavat lukujärjestyksensä syksyä varten ja saavat siihen ohjausta. Käyntiä varten kannattaa varata aikaa noin tunnin verran. Päättötodistus on tuotava kuitenkin viimeistään torstaina 25.6.2020.