Perusopetus

Opiskelu ja oppiminen ovat peruskoululaisen työtä. Munkassa oppilaanohjaaja auttaa oppilaita peruskoulun aikana kehittämään opiskelutaitoja ja pitää huolta siitä, että oppilaalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Kannattaa kääntyä rohkeasti oppilaanohjaajan puoleen, oli kysymys valinnaisaineista, työelämään tutustumisesta tai muusta opiskeluun liittyvästä kysymyksestä.