Munkkiniemen yhteiskoulun hallinto ja sidosryhmät

Munkkiniemen yhteiskoulu on yksityinen koulu, jossa toimivat perusopetuksen luokat 7– 9 ja lukio. Koulun ylläpitäjä on Munkkiniemen koulutussäätiö sr ja koulun asioista päättää koulutussäätiön hallitus.

Koulun rehtorina toimii Aki Holopainen, vararehtorina Merja Haavisto ja apulaisrehtorina Mari Vesala. Aineryhmien vastuuhenkilöt muodostavat koulun johtoryhmän yhdessä rehtorin, vararehtorin ja apulaisrehtorin kanssa.

Koulun yhteydessä toimii vanhempainyhdistys Munkkiniemen yhteiskoulun ystävät ry. (Myyry), jonka puheenjohtajana on Anneli Heusala. Vanhempainyhdistys tukee koulun toimintaa erityisesti stipendilahjoituksin.

Koulun entisten oppilaiden yhdyssiteenä toimii Munkkiniemen yhteiskoulun seniorit ry., jonka puheenjohtajana on Antti Kaihovaara. Yhdistys tunnetaan myös nimellä Munkka Alumni. Senioriyhdistys valitsee vuosittain entisistä koulun oppilaista Vuoden munkkalaisen, joka on ansioitunut yhteiskunnallisesti ja joka osoittaa hyvää Munkka-henkeä tai on valitsijoiden arvion mukaan muuten tehtävään sopiva ja tittelin arvoinen. Koululla vietetään myös vuosittain senioripäivää.