Lukio

Opiskelu ja oppiminen ovat lukiolaisen työtä. Munkassa opiskelijoiden apuna työskentelevät opintojen ohjaajat ja opintosihteeri, jotka auttavat opintojen suunnittelemisessa sekä pitävät huolta siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Kannattaa kääntyä rohkeasti opintotoimiston puoleen, oli kysymys kurssivalinnoista, vaihto-oppilasvuodesta, lomakkeiden täyttämisestä tai muusta opiskeluun liittyvästä kysymyksestä.