Munkkiniemen yhteiskoulun arvopohja

M unkkalaisuus on yhdessä olemista ja tekemistä. Tämä näkyy koulumme päivittäisessä työskentelyssä, juhlakulttuurissa ja useissa yhteisissä tapahtumissa. Munkkalaisuus on myös alueellista yhteistyötä sekä aktiivista alumnitoimintaa.

U skomme avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Toiminnassamme korostamme koko yhteisön jäsenten vastuuta, vuorovaikutusta kotien, jatkokoulutuspaikkojen, eri sidosryhmien ja muun yhteiskunnan välillä.

N uorten hyvät käytöstavat ovat olennainen osa koulumme toimintakulttuuria. Toisten huomioon ottaminen, perinteiden vaaliminen, suomalaisen kulttuurin tuntemus, monikulttuurisuuden huomioiminen ja yhteisestä työympäristöstä huolehtiminen ovat meille tärkeitä.

K oulussamme arvostamme yleissivistävää koulutusta ja työntekoa.

K ansainvälisyys ja liikunnallisuus näkyvät Munkassa monin tavoin.

A ikuistuvan nuoren terveen itsetunnon kehittyminen ja kasvaminen yhteisön vastuulliseksi jäseneksi on kaiken toimintamme keskeinen tavoite.