ET05 Katsomusten maailma

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin maailmankatsomuksiin, niiden historialliseen kehityskulkuun, oppiin ja elämäntapaan. Kurssilla perehdytään myös uskontokritiikin keskeisiin argumentteihin. Kurssi voidaan toteuttaa osittain UE3-kurssin yhteydessä.

Kurssiselostelistaukseen