Opinto-ohjaus lukiossa

Lukion opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa koko lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään.

Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana opinto-ohjauksen kurssit ja muu ohjaus tarjoavat mahdollisuuden suunnitella lukio-opintoja, jatko-opintoja sekä pohtia urasuunnitelmia.

Munkkiniemen yhteiskoulun opintotoimistossa toimii kaksi opinto-ohjaajaa sekä opintosihteeri, jotka ohjaavat opiskelijoita joustavasti. Opintosihteerin kanssa voi hoitaa yksittäisiä opintoihin liittyviä käytännön asioita ja opinto-ohjaajilta voi varata aikaa laajempiin opinto-ohjelmaan liittyviin kysymyksiin sekä ohjauskeskusteluihin. Opinto-ohjaajat pitävät kaikille vuosiasteille luokkamuotoisia ohjaustunteja, pienryhmäohjausta sekä henkilökohtaisia ohjauskeskusteluita.

Opinto-ohjaajat
Hanna Pohjonen p. 09 4777 6325
Ryhmät: 1D, 1E, 2A, 3D, 3E, 9A, 9D, 9G

Viivi Sainio, p.
Ryhmät: 1A, 2D, 2E, 3C, 9E, 9F

Pekko Tella, p. 09 4777 6324
Ryhmät: 1B, 1C, 2B, 2C, 3A, 3B, 4, 9B, 9C

Ohjaussuunnitelma 2019-2020

Opintosihteeri
Katja Koskenvuo, p. 09 4777 6319
etunimi.sukunimi@munkka.fi