Opinto-ohjaus lukiossa

Lukion opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa koko lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään.

Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana opinto-ohjauksen kurssit ja muu ohjaus tarjoavat mahdollisuuden suunnitella lukio-opintoja, jatko-opintoja sekä pohtia urasuunnitelmia.

Munkkiniemen yhteiskoulun opintotoimistossa toimii kaksi opinto-ohjaajaa sekä opintosihteeri, jotka ohjaavat opiskelijoita joustavasti. Opintosihteerin kanssa voi hoitaa yksittäisiä opintoihin liittyviä käytännön asioita ja opinto-ohjaajilta voi varata aikaa laajempiin opinto-ohjelmaan liittyviin kysymyksiin sekä ohjauskeskusteluihin. Opinto-ohjaajat pitävät kaikille vuosiasteille luokkamuotoisia ohjaustunteja, pienryhmäohjausta sekä henkilökohtaisia ohjauskeskusteluita.

Opinto-ohjaajat
Hanna Pohjonen/Anne-Mari Imeläinen, p. 09 4777 6325
Ryhmät: 1A, 1B, 1C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 9D, 9E, 9G

Antti Kiimamaa, p. 09 4777 6324
1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 3D, 3E
Ryhmät: 1A, 1B, 1C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 4, 9A, 9B, 9C, 9F

Ohjaussuunnitelma 2019-2020

Opintosihteeri
Katja Koskenvuo, p. 09 4777 6319
etunimi.sukunimi@munkka.fi