Academics and Sports

Ilmaus Academics and Sports kuvaa hyvin, miten Munkassa suhtaudumme koulun ja urheilun yhdistämiseen. Olemme koulu, jossa arvostetaan sekä akateemisuutta että urheilua. Urheilun merkitys osana nuoren kasvua ja kehitystä on kiistaton. Uskomme, etteivät nämä kaksi asiaa ole toisiaan poissulkevia, vaan enemmänkin toisiaan tukevia. Tästä syystä koulussamme on koko sen historian ajan urheiltu jopa Euroopan mestaruustasolla.