Liikkuva koulu

Yläkoululaisen ja lukiolaisen olisi terveyden kannalta tärkeä liikkua vähintään kaksi tuntia päivittäin.
Päivittäin kerätty liikunta voi koostua sekä omatoimisesta liikkumisesta että ohjatusta harjoittelusta. Liikunnan harrastamisen on tutkittu vaikuttavan positiivisesti mm. oppimiseen ja kouluviihtyvyyteen. Liikuntatunnit yksin eivät riitä tavoitteen täyttymiseen, joten koulumme pyrkii tukemaan oppilaidensa liikuntamahdollisuuksia myös muilla tavoin koulupäivien aikana.

Liikunnan opetuksen lisäksi oppilaille tarjotaan vuosittain vaihtuvia liikuntakerhoja sekä koulun liikuntatiloja hyödyntäviä liikuntavälitunteja ja vapaavuoroja. Koulultamme osallistutaan aktiivisesti myös erilaisiin koulujenvälisiin urheilutapahtumiin. Lisäksi koulumme liikuntakulttuuriin ja -perinteisiin kuuluvat jokavuotiset talviliikuntapäivä sekä opettajien ja oppilaiden väliset salibandy- ja pesäpallopelit.