Yhteiskunta- ja talouslinja

Munkkiniemen yhteiskoulun yhteiskunta- ja talouslinja tarjoaa yhteiskunnallis-taloudellisista asioista kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden painottaa ko. aineiden opiskelua osana lukio-opintojaan.

Yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijalle osin valinnainen kurssitarjonta koostuu sekä akateemisista lukiokursseista että kansalaisen yhteiskuntavastuuta korostavista ja kehittävistä toiminnallisista kursseista osana koulun Minä välitän -ohjelmaa. Linjan suorittamisen minimivaatimuksena on kymmenen (10) erikseen nimetyn lukiokurssin suorittaminen.

Laajat taloudellis-yhteiskunnalliset opinnot tarjoavat hyvät lähtökohdat kaupallisiin, yhteiskunnallisiin ja juridiikan alan jatko-opintoihin. Lukuisat luokan ulkopuolella tapahtuvat oppimiskokemukset laajentavat ymmärrystä yhteiskunnan toiminnasta ja lisäävät valmiuksia siirtyä opiskelu- ja työelämään.

Lue lisää yhteiskunta- ja talouslinjasta

Yhteiskunta- ja talouslinjan historiaa