ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan maailmankatsomuksen käsitteeseen, sen muotoutumiseen ja erilaisiin maailmankatsomuksiin. Kurssilla perehdytään myös tarkastelemaan kriittisesti omia, muiden ja erilaisten medioiden tarjoamaa informaatiota.

Kurssiselostelistaukseen