Peruskoulun oppilasarviointi

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen sisältäen sekä opinnoissa edistymisen että osaamisen tason arviointia. Arvioinnin tehtävänä on kannustaa osaamista ja kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.

Munkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelmasta käyvät ilmi yleiset ja oppianekohtaiset arvioinnin periaatteet. Opetussuunnitelma 2016