Käyttösäännöt

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU (9.8.2023)

Informaatikon yhteystiedot ovat:
* sähköposti: etunimi.sukunimi(a)munkka.fi
* puhelin: 4777 6395
* www.munkka.fi/kirjasto
* munkkiniemenyhteiskoulunkirjasto.wordpress.com
* koulukirjastonhoitajat.wordpress.com

KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä ja laina-aikoja; palauttamaan lainaamansa aineiston sekä maksamaan säädetyt maksut; korvaamaan vahingoittamansa, kadottamansa ja palauttamatta jättämänsä kirjastoaineiston.

PALVELUT JA KÄYTTÖ

Munkkiniemen yhteiskoulun kirjasto tarjoaa maksuttomasti käytettäväksi kirjoja, lehtiä ja muuta aineistoa koulun oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Informaatikko avustaa tiedonhaussa ja kirjaston käytössä.

Kirjasto on avoinna koulupäivinä pääsääntöisesti kello 8 – 15.

Kirjaston käyttöä ohjaavat käyttösäännöt. Lainaajaksi ilmoittautuessaan asiakas sitoutuu noudattamaan Munkkiniemen yhteiskoulun kirjaston käyttösääntöjä.

KIRJASTOKORTTI

Lainausoikeuden ja kirjastokortin saa lukuvuoden alussa. Alle 15-vuotias saa lainausoikeuden huoltajan kirjallisella suostumuksella.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kirjastokortin omistaja on vastuussa kaikesta hänen kortillaan lainatusta aineistosta. Kortti on lainatessa aina esitettävä lainausoikeuden tarkistusta ja lainojen rekisteröintiä varten.

Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Kirjasto asettaa kadonneeksi ilmoitetun kortin käyttökieltoon. Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin korvaamisesta uudella peritään maksu.

LAINAUS JA PALAUTUS

Kaikki lainat rekisteröidään kirjaston tietokannan kautta: koulun kirjastossa on käytössä Aurora-kirjastojärjestelmä. Kun oppilas on palauttanut kaikki lainansa ja eronnut koulusta, hänen tietonsa poistetaan. Mitään henkilö- ja lainatietoja ei arkistoida. Ohjelmiston tietoja ei luovuteta koulun ulkopuolelle.

Kirjastoaineiston laina-aika on 14 vuorokautta. Kirjasto voi muuttaa laina-aikoja.

Kirjasto lähettää myöhässä olevista lainoista ensimmäisen muistutuksen 7 ja toisen 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Muistutukset tulevat asiakkaan antamaan sähköpostiin. Myöhässä olevista lainoista voidaan tarpeen tullen myös olla yhteydessä huoltajaan. Palauttamatta jätetyt lainat laskutetaan.

Aineiston voi lainata uudelleen, ellei siitä ole varauksia. Kirjastolla on oikeus rajoittaa uusimiskertojen määrää.

MAKSUT

Yli eräpäivän pidetystä aineistosta on maksettava myöhästymismaksu:

* myöhästymismaksu on 1 € laina/muistutus, enintään kuitenkin 3 €.
* Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton; seuraavat kirjastokortit maksavat 3,50 €/kortti.
* Kadonnut ja rikottu aineisto on korvattava.

LAINAUSOIKEUS

Lainausoikeuden voi menettää Munkkiniemen yhteiskoulun kirjastossa:

* myöhästyneistä lainoista,
* kirjaston omaisuuden kadottamisesta tai turmelemisesta.

Myös kirjaston toiminnan tai asiakkaan häiritseminen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen.

LAINAUSOIKEUDEN SAA TAKAISIN:

* Palauttamalla lainaamansa aineiston,
* korvaamalla kadonneen tai turmeltuneen aineiston maksamalla kirjaston määräämän korvaushinnan tai toimittamalla kirjastoon uuden vastaavan teoksen.

LUKUSALI

Lukusali on tarkoitettu itsenäistä ja hiljaista työskentelyä varten. Siellä ei saa tehdä ryhmätyötä. Lukusalin läpikulku on kielletty.

TIETOKONEET

Koneet on varattu ennen kaikkea koulutöiden tekemiseen.

Tietokoneilta on mahdollisuus tulostaa (mustavalkoinen). Koneilla ei saa pelata. Koneille ei saa asentaa mitään ylimääräistä, eikä koneiden voimassaolevia asetuksia saa muuttaa.

Kirjastossa on käytössä myös skanneri.

Koulun omaisuuden tahallinen tai tuottamuksellinen vahingoittaminen ja sotkeminen johtavat korvausvastuuseen.