Matematiikkaluokka

Matematiikkaluokalle kannattaa hakea, jos on menestynyt matematiikassa sekä kiinnostunut luonnontieteistä ja teknologiasta. Luokalla opiskellaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia) enemmän kuin yleisluokilla ja matematiikassa edetään tavanomaista nopeammin. 9. luokalla oppilaat pääsevät suorittamaan myös lukion matematiikan opintojakson.

Opinnoissa on tavoitteena syventää matematiikan osaamista sekä ylipäätään ymmärrystä matematiikasta. Lisäksi osa luokan luonnontieteiden opetuksesta toteutetaan 8. ja 9. luokalla ilmiöpohjaisena tiede- ja teknologiaopetuksena, jonka sisällöt liittyvät kaikkiin luonnontieteellisiin aineisiin yhdistäen mukaan myös erilaisia teknologian sovelluksia sekä matemaattisia analyysimenetelmiä. Opetuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on syventää ymmärrystä luonnontieteiden merkityksestä yhteiskunnassa.

Tiede- ja teknologiaopetus perustuu pitkälti käytännön työskentelyyn, jossa tutustutaan luonnontieteellisiin ilmiöihin ja lainalaisuuksiin niin ihmiskehon rakenteen ja toiminnan kuin koko maailmankaikkeuden ja sen ilmiöiden tarkastelun kautta. Oppitunneilla on pääsääntöisesti mukana kaksi aineenopettajaa.

Munkkiniemen yhteiskoulun lukiossa on mahdollisuus jatkaa peruskoulun matematiikkaluokalla opitun syventämistä: lukiossamme on sekä luonnontiedelinja että mahdollisuus erikoispitkän matematiikan opiskeluun.

Tervetuloa kuulemaan lisää matematiikkaluokasta 6.-luokkalaisten vanhempainiltaan, joka järjestetään Munkkiniemen yhteiskoululla ti 24.10.2023. Helsingissä hakuaika yläkouluihin on 20.11.-3.12.2023.

Matematiikkaluokalle haetaan erillisellä soveltuvuuskokeella. Hakuohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät täältä.