Matematiikkaluokka

Matematiikkaluokalle kannattaa hakea, jos on menestynyt matematiikassa, pitää luonnontieteistä ja on kiinnostunut teknologiasta. Opinnoissa tavoitteena on syventää matematiikan ymmärtämistä ja toteuttaa uusimman opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaista opetusta, jossa perehdytään laajempiin aihekokonaisuuksiin syventyen ja tutkien. Opiskelussa tutustutaan myös ohjelmointiin ja teknologian sovelluksiin.

Matemaattis-luonnontieteellisiä aineita (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia) opiskellaan matematiikkaluokalla enemmän kuin muilla luokilla. Matematiikassa edetään nopeammin kuin yleisluokilla ja 9. luokalla suoritetaan myös matematiikan lukiokurssi.

8. ja 9. luokalla oppilailla on perinteisten oppituntien lisäksi tiede- ja teknologiaopetusta, joka sisältää erilaisia luonnontieteisiin liittyvien kokonaisuuksien, kuten ihmisen ja avaruuden, tutkimista ja opiskelua. Oppitunnit ovat myös hyvin käytännönläheisiä ja sisältävät esimerkiksi tuulivoimalan ja aurinkopaneelien rakentamista. Oppitunneilla on mukana tavallisesti kaksi aineenopettajaa.

Matematiikkaluokalle haetaan erillisellä soveltuvuuskokeella. Hakuohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät täältä.