Lukioilta ja oppiainemessut

Tänä vuonna lukioilta pidettiin etänä, alla tallenne rehtorin yleisinfosta.

Teknisten ongelmien vuoksi infon alusta puuttuu muutama minuutti.

Rehtorin kalvosarja

Oppiainekohtaiset esittelymateriaalit:

Taito- ja taideaineiden aineryhmä

Kielet

Englanti: American Studies, Koulukohtaiset opintojaksot ENA LOPS21

Ranska: Ranskan opiskelun esittely Munkassa, Erasmus+

Saksa: Saksan opiskelun esite, Saksa Munkassa

Venäjä: Venäjän opiskelu esite, Venäjä Munkassa 

Matemaattis-luonnontieteellinen aineryhmä

Humanistiset aineet

Yhteiskunta- ja talouslinja

Psykologia