KEVÄÄN 2021 YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Yleisjärjestelyt

Kevään 2021 ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään Munkkiniemen yhteiskoulussa 16.3.–31.3.

Kirjoituksiin liittyvät tiedustelut ja mahdolliset sairastumis- ja myöhästymisilmoitukset osoitetaan koulun toimistoon (p. 477 76 30) tai rehtorille (p. 050 357 05 13).

Jos kokelas myöhästyy ylioppilaskokeesta, on hänen ilmoittauduttava koulun toimistossa tai rehtorin kansliassa välittömästi koulurakennukseen saavuttuaan. Myöhästynyt kokelas ei saa oma-aloitteisesti pyrkiä koesaliin.

Eväät ja koulun tarjoama välipala

Oppilaat voivat ottaa kirjallisiin kokeisiin mukaansa välipalaa. Kaikki makeiset ja elintarvikkeet on tuotava koesaliin sellaisenaan ilman minkäänlaisia kääreitä. Mukaan otettavien juomapullojen, jogurttipikareiden tms. etiketit ja/tai tuoteselosteet on irroitettava tai peitettävä ennen saliin menoa.  Kirjallisissa kokeissa koulu järjestää välipalatarjoilun (mehu, sämpylä).

Muut tarvikkeet

Saliin (omalle istumapaikalle) ei saa tuoda matkapuhelimia, kelloja, yhteydenpito- ja tallennuslaitteita, mitään omia papereita, penaalia eikä muitakaan ylimääräisiä tavaroita. Koetilaisuudessa on koulun puolesta saatavilla paperinenäliinoja, terveyssiteitä ja tamponeita sekä särkylääkettä. Omat mahdolliset lääkkeet on esitettävä valvojalle ennen saliin menemistä.

Laskimet ja taulukkokirjat

Laskimia ja taulukkokirjoja ei enää saa tuoda kokeisiin.

Yo-kokeeseen saapuminen

Koululle on saavuttava klo 8.10 mennessä. Tarkemmat ohjeet lähetetään Wilma-viestillä perjantaina 12.3.2021.

  • kokelas käy ilmoittautumassa pääaulan tiskillä ja saa samalla paikkanumeronsa
  • kokelas vie saliin tietokoneen ja siihen liittyvät varusteet (virtajohto, ethernet-kaapeli, adapteri ja kuulokkeet) ja liittää johdot koneeseen (konetta ei saa käynnistää)
  • kokelaat poistuvat salista ja sali suljetaan oppilaspaikkojen tarkistusta varten
  • kokelas laittaa arvotavaransa muovipussiin, johon kirjoittaa nimensä
  • kokelas ottaa eväät ja muut tarvikkeet (kynä, kumi) tarjottimelle ja palaa saliin eväiden tarkistuspisteen kautta, kun sali on avattu uudelleen
  • salissa on oltava paikoillaan klo 8.30, jolloin aloitetaan kokeen valmistelut

Kokeen käynnistäminen ja äänitesti

Kokelaat noudattavat 1. valvojan antamia ohjeita.

Kuoren avaaminen

Rehtori, valvoja ja kokelas toteavat purkukoodin ja avainlukulistan sisältävän kuoren olevan avaamaton. Kuori avataan.

Tunnistautuminen

Valvojat kiertävät avainlukulistan kanssa tunnistamassa kokelaat. Kokelaalla on oltava henkilötodistus mukana.

Kokeesta poistuminen (aikaisintaan klo 12)

  • kokelas päättää kokeen koneella
  • kokelaat tulevat yksi kerrallaan palauttamaan USB-tikkunsa ja luonnospaperinsa 1. valvojalle ja tunnistautuvat valvojalle
  • kaikissa luonnospapereissa on oltava kokelaan nimi ja kokelasnumero, luonnospaperista löytyy palautusohje
  • koeajan päätyttyä (klo 15, lisäaika klo 17) kokelaat istuvat paikoillaan ja noudattavat valvojan ohjeita

Koetilaisuudessa käyttäytyminen ja valvojan kutsuminen

Kokelaan tultua koesaliin hänelle määrätylle paikalle, hän ei saa poistua koesalista ilman rehtorin tai 1. valvojan lupaa. Koetilaisuudessa kokelaan tulee istua hänelle määrätyllä paikalla. Koesalissa ei saa keskustella. Valvoja kutsutaan paikalle nousemalla seisomaan (juhlasali) tai viittaamalla (muut koesalit).

Vilppi ja tutkintojärjestyksen rikkominen

Kokelasta, joka syyllistyy vilppiin, vilpin yritykseen tai tutkintojärjestyksen törkeään rikkomiseen, voidaan rangaista seuraavasti: Kaikki ne kokeet, johon kokelas kyseisellä tutkintokerralla on ilmoittautunut, katsotaan hylätyksi. Tällöin kokelas myös menettää oikeutensa jatkaa tutkinnon suorittamista kyseisenä tutkintokertana. Digitaalisen kokeen häirinnässä saattaa tulla sovellettavaksi rikoslaki.

 WC-käynnit

Kokelaat asioivat WC:ssä valvojan saattamana. Kokelaat käyttävät valvojan osoittamaa pimennettyä WC:tä. Kokelaan on laitettava näytönsäästäjä päälle WC-käynnin ajaksi.

Digitaalisen kokeen luonnospaperi

Kokelaan on lisättävä jokaiseen paperiin oma nimensä, allekirjoituksensa, kokelasnumeronsa, henkilötunnuksensa sekä kirjoitettava aine ja sen päivämäärä. Kaikki paperit on palautettava.

Kevään 2021 ylioppilastutkinnon kokeiden päivämäärät:

ti          16.3.    äidinkieli, lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä

to         18.3.    vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe        19.3.    äidinkieli, kirjoitustaidon koe

ma       22.3.    vieras kieli, pitkä oppimäärä

ti          23.3.    matematiikka, lyhyt oppimäärä

ke        24.3.    matematiikka, pitkä oppimäärä

to         25.3.    biologia, filosofia, psykologia

pe        26.3.    historia, fysiikka

ma       29.3.    toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti          30.3.    maantiede, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi

ke        31.3.    kemia, terveystieto

 

Osallistumisoikeus kokeisiin

Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän ennen kokeeseen osallistumistaan on opiskellut vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia kursseja, voi kokeeseen osallistua, jos on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia. Koulu ilmoittaa ylioppilastutkintolautakunnalle osallistumisoikeutta vaille jääneet kokelaat. Kokelas on itse velvollinen tarkistamaan, että hänellä on osallistumisoikeus kokeeseen, johon hän on ilmoittautunut.

Lokeron avaimen palautus

Koulutyönsä päättävien abiturienttien on palautettava lokeronsa avain vahtimestarille tai koulun toimistoon viimeistään kirjallisten kokeiden päätyttyä 31.3.

Kevään 2021 ylioppilaskirjoitusten tulokset

Tulokset toimitetaan koululle 25.5. mennessä. Tulosten saapumisesta koululle ilmoitetaan osoitteessa www.munkka.fi. Tulokset näkyvät Wilmassa.

Uusien ylioppilaiden nimitietojen luovuttaminen

Uusien ylioppilaiden nimitietoja voidaan luovuttaa julkaisu- ja markkinointitarkoitukseen ellei kokelas sitä etukäteen kiellä. Kirjallinen ilmoitus siitä, että nimeä ei saa julkaista, on jätettävä koulun toimistoon 19.3.2021 mennessä.

Lakkiaisharjoitukset

Lakkiaisharjoitukset järjestetään koulun liikuntahallissa perjantaina 4.6. klo 16.00 (kesto n. 1,5 tuntia). Ylioppilaslakki otetaan mukaan harjoituksiin ja jätetään koululle valmiiksi lakkiaisjuhlaa varten. Liput (4 kpl) lakkiaisjuhlaan jaetaan harjoituksissa. Ilmoittautumisia syksyn 2021 ylioppilaskokeisiin ei oteta vastaan lakkiaisharjoituksissa eikä lakkiaisjuhlassa.

Lakkiaisjuhla

Kevään 2021 uudet ylioppilaat lakitetaan koulun liikuntahallissa lauantaina 5.6. klo 10.00 alkavassa lukuvuoden päättäjäisjuhlassa (jos koronatilanne sallii). Uusien ylioppilaiden on oltava paikalla viimeistään klo 9.30. Koska liikuntahallissa on rajallinen määrä istumapaikkoja, voi kukin uusi ylioppilas kutsua lakkiaisiin korkeintaan neljä vierasta.

Ilmoittautuminen syksyn 2021 tutkintoon

Ilmoittautumisaika syksyn 2021 tutkintoon päättyy maanantaina 7.6.2021 klo 15.00.

Rehtori