KEVÄÄN 2019 YLIOPPILASKIRJOITUKSET

 

 Yleisjärjestelyt

Kevään 2019 ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään Munkkiniemen yhteiskoulussa 12.3.–28.3.

Kirjoituksiin liittyvät tiedustelut ja mahdolliset sairastumis- ja myöhästymisilmoitukset osoitetaan koulun toimistoon (p. 477 76 30) tai rehtorille (p. 050 357 05 13).

Jos kokelas myöhästyy ylioppilaskokeesta, on hänen ilmoittauduttava koulun toimistossa tai rehtorin kansliassa välittömästi koulurakennukseen saavuttuaan. Myöhästynyt kokelas ei saa oma-aloitteisesti pyrkiä koesaliin.

Jokaisen kokelaan työpöydällä on erillinen tulosteliuska, jossa on kokelaan kokelasnumero kyseisessä kokeessa ja koulun numero. Koesalien sijainnista ja niihin jakautumisesta ilmoitetaan koepäivän aamuna ala-aulan ilmoitustaululla.

Yo-kokeeseen saapuminen

Koululle on saavuttava klo 8.10 mennessä (voidaan ilmoittaa koekohtaisesti poikkeavista saapumisajoista)

Koe juhlasalissa:

  • kokelas käy ilmoittautumassa juhlasalin aulan tiskillä (kuittaa läsnäolonsa allekirjoituksellaan oman nimensä kohdalle) ja katsoo samalla paikkanumeronsa listasta
  • kokelas vie saliin tietokoneen ja siihen liittyvät varusteet (virtajohto, ethernet-kaapeli, adapteri ja kuulokkeet) ja liittää johdot koneeseen (konetta ei saa käynnistää)
  • kokelaat poistuvat salista ja sali suljetaan oppilaspaikkojen tarkistusta varten
  • kokelas ottaa eväät ja muut tarvikkeet (kynä, kumi) tarjottimelle ja palaa saliin eväiden tarkistuspisteen kautta, kun sali on avattu uudelleen
  • salissa on oltava paikoillaan klo 8.30, jolloin aloitetaan kokeen valmistelut

Muualla kuin juhlasalissa pidettävässä kokeessa valvoja kertoo paikkanumeron.

Kokeen käynnistäminen ja äänitesti

Kokelaat noudattavat 1. valvojan antamia ohjeita.

Kuoren avaaminen

Rehtori, valvoja ja kokelas toteavat purkukoodin ja avainlukulistan sisältävän kuoren olevan avaamaton. Kuori avataan.

Tunnistautuminen

Valvojat kiertävät avainlukulistan kanssa tunnistamassa kokelaat. Kokelaalla on oltava henkilötodistus mukana.

Kokeesta poistuminen (aikaisintaan klo 12)

  • kokelas päättää kokeen koneella
  • kokelaat tulevat yksi kerrallaan palauttamaan USB-tikkunsa ja luonnospaperinsa 1. valvojalle ja tunnistautuvat valvojalle
  • kaikissa luonnospapereissa on oltava kokelaan nimi ja kokelasnumero, luonnospaperista löytyy palautusohje
  • koeajan päätyttyä (klo 15/lisäaika klo 17) kokelaat istuvat paikoillaan ja noudattavat valvojan ohjeita
  • koeajan päätyttyä kokelaat istuvat paikoillaan ja noudattavat valvojan ohjeita

Eväät ja koulun tarjoama välipala

Oppilaat voivat ottaa kirjallisiin kokeisiin mukaansa välipalaa (EI PÄHKINÖITÄ). Kaikki makeiset ja elintarvikkeet on tuotava koesaliin sellaisenaan ilman minkäänlaisia kääreitä. Mukaan otettavien juomapullojen, jogurttipikareiden tms. etiketit ja/tai tuoteselosteet on irroitettava tai peitettävä ennen saliin menoa.  Kirjallisissa kokeissa koulu järjestää välipalatarjoilun (mehu, sämpylä).

Muut tarvikkeet

Saliin (omalle istumapaikalle) ei saa tuoda matkapuhelimia, kelloja, yhteydenpito- ja tallennuslaitteita, mitään omia papereita, penaalia eikä muitakaan ylimääräisiä tavaroita. Koetilaisuudessa on koulun puolesta saatavilla paperinenäliinoja, terveyssiteitä ja tamponeita sekä särkylääkettä. Omat mahdolliset lääkkeet on esitettävä valvojalle ennen saliin menemistä.

Laskimet ja taulukkokirjat

Kokelaat saavat tuoda matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen koetilaisuuteen mukanaan YTL:n ohjeiden mukaisen laskimen. Kokelas itse vastaa siitä, että alla olevat laskinta koskevat YTL:n määräykset täyttyvät.

”3.3.1 Laskin

Matematiikan kokeessa saa käyttää yhtä tai useampaa laskinta. Kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ennen koetta, ja tarvittaessa hänen on selvitettävä tyhjennysmenetelmä tarkastajalle. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei hyväksytä. Kokeessa ei saa olla mukana laskinten erillisiä käyttöohjeita, lisämuisteja eikä tiedonsiirtoon tarkoitettuja välineitä. Kokeen aikana laskinta ei saa lainata toiselta kokelaalta. Koulu voi kuitenkin lainata laskimen, jos kokelaan laskin menee epäkuntoon.” (MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET, 23.8.2016; Ylioppilastutkintolautakunta)

Taulukkokirjoissa saa olla ainoastaan omistajan nimi. Todetut painovirheet saa korjata, mutta taulukkokirjoihin ei saa lisätä mitään kirjoitettuja tai monistettuja tietoja eikä alleviivauksia. Tämä koskee myös sellaisia tietoja, jotka sisältyvät toisiin sallittuihin taulukkokirjoihin.

Laskin ja taulukkokirja on jätettävä tarkastettavaksi viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 14:ään mennessä koulun toimistoon. Tätä ennen kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti. Kumpaankin on merkittävä nimi maalarinteipillä kanteen/pohjaan. Jos laskimen kannen sisäpuolella on ohjeita, niin älä jätä kantta toimistoon.

Koetilaisuudessa käyttäytyminen ja valvojan kutsuminen

Kokelaan tultua koesaliin hänelle määrätylle paikalle, hän ei saa poistua koesalista ilman rehtorin tai 1. valvojan lupaa. Koetilaisuudessa kokelaan tulee istua hänelle määrätyllä paikalla. Koesalissa ei saa keskustella. Valvoja kutsutaan paikalle nousemalla seisomaan (juhlasali) tai viittaamalla (muut koesalit).

Vilppi ja tutkintojärjestyksen rikkominen

Kokelasta, joka syyllistyy vilppiin, vilpin yritykseen tai tutkintojärjestyksen törkeään rikkomiseen, voidaan rangaista seuraavasti: Kaikki ne kokeet, johon kokelas kyseisellä tutkintokerralla on ilmoittautunut, katsotaan hylätyksi. Tällöin kokelas myös menettää oikeutensa jatkaa tutkinnon suorittamista kyseisenä tutkintokertana. Digitaalisen kokeen häirinnässä saattaa tulla sovellettavaksi rikoslaki.

WC-käynnit

Kokelaat asioivat WC:ssä valvojan saattamana. Kokelaat käyttävät valvojan osoittamaa pimennettyä WC:tä. Kokelaan on laitettava näytönsäästäjä päälle WC-käynnin ajaksi.

Digitaalisen kokeen luonnospaperi
Kokelaan on lisättävä jokaiseen paperiin oma nimensä, allekirjoituksensa, kokelasnumeronsa, henkilötunnuksensa sekä kirjoitettava aine ja sen päivämäärä. Kaikki paperit on palautettava.

Kevään 2019 ylioppilastutkinnon kokeiden päivämäärät ja järjestäytymisajat:

 

tiistai              12.3. äidinkieli, lukutaidon koe, suomi toisena kielenä
torstai             14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ranska, saksa, englanti, espanja
perjantai         15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
maanantai      18.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
keskiviikko     20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti, ranska, saksa, espanja, venäjä
perjantai         22.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe
tiistai             26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt
torstai            28.3. uskonto, ET, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Osallistumisoikeus kokeisiin

Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan on opiskellut vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia kursseja, voi kokeeseen osallistua, jos on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia. Koulu ilmoittaa ylioppilastutkintolautakunnalle osallistumisoikeutta vaille jääneet kokelaat. Kokelas on itse velvollinen tarkistamaan, että hänellä on osallistumisoikeus kokeeseen, johon hän on ilmoittautunut.

Lokeron avaimen palautus

Koulutyönsä päättävien abiturienttien on palautettava lokeronsa avain vahtimestarille tai koulun toimistoon viimeistään kirjallisten kokeiden päätyttyä 28.3.

Kevään 2019 ylioppilaskirjoitusten tulokset

Tulokset toimitetaan koululle 25.5. mennessä. Tulosten saapumisesta koululle ilmoitetaan osoitteessa www.munkka.fi. Tulokset näkyvät Wilmassa tai tulosliuska luovutetaan kuittausta vastaan kokelaalle itselleen tai hänen valtakirjalla valtuuttamalleen henkilölle koulun toimistossa. Liput (4 kpl) lakkiaisjuhlaan voi hakea koulun toimistosta tulosten varmistuttua.

Uusien ylioppilaiden nimitietojen luovuttaminen

Uusien ylioppilaiden nimitietoja voidaan luovuttaa julkaisu- ja markkinointitarkoitukseen ellei kokelas sitä etukäteen kiellä. Kirjallinen ilmoitus siitä, että nimeä ei saa julkaista, on jätettävä koulun toimistoon 22.3.2019 mennessä.

Lakkiaisharjoitukset

Lakkiaisharjoitukset järjestetään koulun liikuntahallissa perjantaina 31.5. klo 16.00 (kesto n. 1,5 tuntia). Ylioppilaslakki otetaan mukaan harjoituksiin ja jätetään koululle valmiiksi lakkiaisjuhlaa varten. Ilmoittautumisia syksyn 2019 ylioppilaskokeisiin ei oteta vastaan lakkiaisharjoituksissa eikä lakkiaisjuhlassa.

Lakkiaisjuhla

Kevään 2019 uudet ylioppilaat lakitetaan koulun liikuntahallissa lauantaina 1.6. klo 10.00 alkavassa lukuvuoden päättäjäisjuhlassa. Uusien ylioppilaiden on oltava paikalla viimeistään klo 9.30. Koska liikuntahallissa on rajallinen määrä istumapaikkoja, voi kukin uusi ylioppilas kutsua lakkiaisiin korkeintaan neljä vierasta.

Ilmoittautuminen syksyn 2019 tutkintoon

Ilmoittautumisaika syksyn 2019 tutkintoon päättyy maanantaina 3.6.2019 klo 15.00.

Rehtori