Kerhot

Oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa järjestetään siihen varattujen määrärahojen puitteissa. Koulun kerhoihin ilmoittautumisesta ja kerhojen kokoontumisajoista tiedotetaan lukukausien alussa keskusradion, ilmoitustaulun ja monisteiden avulla. Lisätietoja antavat myös kerhoja ohjaavat opettajat.

Koulussa toimivat seuraavat kerhot:

Liikunta

Palloilukerho

Mika Riissanen, Jari Kolehmainen

 

Tekstiilityön kerho

Nina Kivimäki

 

Lautapelikerho

Antonio de Arruda Camara, Anna Ranne ja Julius Heino

 

Koodauskerho

Jukka Sorjonen

 

Yt-linjan sijoituskerho lukion 2.-luokkalaiseille

Petri Sarjanen