Työelämään tutustuminen eli TET

Perusopetuksen 7.–9. vuosiluokkien oppilaanohjaukseen kuuluu tutustumista työelämään. TET-jaksojen tarkoituksena on lähentää koulua ja työelämää sekä parantaa ja monipuolistaa oppilaiden tietämystä ammateista, koulutuksesta ja työelämän vaatimuksista. Omakohtainen kokemus työelämästä ja tutustuminen ammattiin aidossa työympäristössä tukee koulutus- ja ammatinvalintojen tekemistä sekä lisää työn arvostusta.

TET on yleensä innolla odotettu, vaihtelua ja uusia kokemuksia tuova jakso opiskelussa. Se on kuitenkin vapaaehtoinen, joten oppilaalla on niin päättäessään oikeus jäädä TET-jakson ajaksi kouluun. Koska yleensä lähes kaikki oppilaat osallistuvat TET-harjoitteluun, ei kouluun TET-jakson ajaksi jääville oppilaille pidetä tunteja heidän oman normaalin lukujärjestyksensä mukaan, vaan he opiskelevat erikseen heitä varten laaditun lukujärjestyksen mukaisesti.

Munkkiniemen yhteiskoulussa työelämään tutustumista järjestetään 8. ja 9. luokilla.

 

TET lukuvuonna 2022–2023

9. luokan TET-jakso on 31.10.2022-4.11.2022

Oppilaan tulee palauttaa työnantajan kanssa täytetty työhöntutustumissopimus opinto-ohjaajalle tai opintotoimistoon perjantaihin 14.10.2022 mennessä.
Lisäinfoa TET-harjoittelusta ja tietoa tarjolla olevista työpaikoista löytyy mm. seuraavilta nettisivuilta: www.kunkoululoppuu.fi/tet ja https://peda.net/tet/pks
Tarkempi ohjeistus TET-jaksoon liittyen annetaan oppilaille oppilaanohjauksen tunneilla ennen TETiin lähtöä.

TET-materiaali: (liitteet järjestyksessä, teksti linkkinä liitteeseen)

Työelämään tutustumassa -tiedote oppilaalle ja vanhemmille

Työhöntutustumissopimus

Tiedoksi työpaikan vastuuhenkilölle

TET-todistus

8. luokan TET on 5.4.2023.

8.-luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua päivän mittaiseen TET-harjoitteluun oman vanhempansa tai muun tutun aikuisen työpaikalla. TET-päivä järjestetään keskiviikkona 5.4.2023. Osallistuakseen TET-päivään oppilaan tulee palauttaa koulussa jaettava TET-sopimus luokanvalvojalleen.