Senioriyhdistyksen kriteerit Vuoden munkkalaisen valintaan

Vuoden munkkalaiseksi voidaan valita Munkkiniemen yhteiskoulun seniori:

– jolla on erityisiä ansioita yhteiskunnallisesti,
– joka osoittaa hyvää Munkka-henkeä tai
– on valitsijoiden arvion mukaan muuten tehtävään sopiva.

Vuoden munkkalainen saa palkintonsa koululla pidettävässä tilaisuudessa.

Hän antaa panoksensa koulutyöhön yhteisesti sovittavalla tavalla.

senioriilo