Koulun Wilma-osoite on yvkoulut.inschool.fi. Jos käytät Wilmaa puhelimella, valitse kouluksi Helsingin yksityiset ja valtion koulut.


OPPILAIDEN KOULUTYÖN ALKAMINEN 13.8. JA POIKKEUKSELLISET JÄRJESTELYT MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUSSA

Lukuvuoden koulutyö alkaa torstaina 13.8. lähiopetuksessa. Oppilaiden koulupäivä alkaa klo 10, seitsemäsluokkaisilla jo klo 9.

Munkkiniemen yhteiskoulussa noudatetaan viranomaisten (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetushallitus) ohjeita ja sovelletaan niitä kulloinkin vallitsevaan koronatilanteeseen. Koulun johto ja henkilöstö seuraavat ja arvioivat tilannetta päivittäin. Tässä viestissä esitettyihin järjestelyihin ja ohjeisiin tehdään tarvittaessa muutoksia ja/tai täydennyksiä, joista oppilaiden huoltajille tiedotetaan Wilman välityksellä.

Koulumme valmistautuu alkavaan lukuvuoteen koronatilanteen osalta kahdella eri tavalla. Ensinnäkin eräillä erityisohjeilla ja –järjestelyillä, jotka otetaan käyttöön 13.8. lähiopetuksen alkaessa. Edellisten lisäksi varaudumme opetuksen osalta varsinaisiin poikkeusjärjestelyihin, joiden käyttöönotosta päätetään tarvittaessa erikseen.

Lukuvuosi alkaa sekä peruskoulussa että lukiossa lähiopetuksessa. Koulussa otetaan käyttöön välittömästi koulutyön alkaessa alla esitetyt poikkeusjärjestelyt, joiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä mahdollisia koronatartuntoja. Koulun järjestelyt eivät kuitenkaan sellaisenaan riitä, ja siksi korostan jokaisen oppilaan henkilökohtaista vastuuta omasta käyttäytymisestään mm. henkilökohtaisen hygienian (käsienpesu), hihaan yskimisen ja olosuhteiden salliman etäisyyden pitämisen osalta. Pyydän myös kaikkia oppilaiden vanhempia käymään ohjeistuksen läpi oman lapsensa kanssa jo ennen kouluun tuloa.

Edellä todetun lisäksi koulussa on laadittu suunnitelma etäopetukseen siirtymisestä, jos koronavirusinfektion riski kasvaisi siinä määrin, että poikkeusjärjestelyt jouduttaisiin ulottamaan myös opetukseen. Jos olosuhteet jatkossa edellyttävät etäopetukseen siirtymistä, huomioidaan asiaa koskevassa päätöksenteossa seuraavat lähtökohdat:

 • Ensisijainen tavoite sekä peruskoulun että lukion osalta on antaa lähiopetusta.
 • Koronatilanteen mahdollisesti pahentuessa etäopetukseen siirrytään ajoissa.
 • Koulurakennukseen voidaan saada väljyyttä siirtämällä osa oppilaista etäopetukseen. Tällöin on tarkoitus edetä seuraavasti:
  • peruskoulun seitsemäsluokkalaisten osalta huomioidaan yläasteen alkaminen
  • peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten osalta huomioidaan perusopetuksen päättövaihe
  • lukion ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoiden osalta huomioidaan lukio-opintojen alkaminen
  • abien osalta huomioidaan ylioppilaskirjoitukset (14.–9.9.), toteutetaan mahdollisesti etäjakso ennen kirjoituksia terveyden turvaamiseksi

Jos joudumme päättämään etäopetukseen siirtymisestä, ensivaiheessa tähän järjestelyyn siirtynevät edellä mainituin perustein peruskoulun kahdeksasluokkalaiset sekä lukion toisen ja kolmannen vuosiluokan opiskelijat.

Kahden ensimmäisen kouluviikon aikana varmistetaan kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden etäopetuksen edellyttämät IT-taidot ja ohjeistetaan etäopiskelua muiltakin osin. Peruskoululaisten osalta kartoitetaan laitetilanne. Koulu toivoo, että mahdollisimman moni perhe voi järjestää lapsensa käyttöön tietokoneen ja tarvittavan yhteyden mahdollisen etäopetusjakson ajaksi.

Yhteistyössä,

Aki Holopainen, rehtori
aki.holopainen@munkka.fi
gsm 050 357 05 13

 

POIKKEUKSELLISET JÄRJESTELYT MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUSSA 13.8.2020 ALKAEN (voimassa toistaiseksi)

Kouluun ei saa tulla hengitystieinfektio-oireisena, ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.8.2020)

Alla on kuvattu niitä normaalioloista poikkeavia järjestelyitä, joilla pyrimme tartuntatautitilanteen osalta mahdollisimman turvalliseen opiskeluun lukuvuoden alusta alkaen.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia

 • Kädet pestään lämpimällä vedellä ja saippualla sekä kuivataan huolellisesti paperipyyhkeisiin aina kouluun tultaessa ja sieltä lähtiessä. Kädet pestään myös ennen ruokailua, aina tultaessa ulkoa sisälle, aivastamisen tai yskimisen jälkeen, wc-käynnin jälkeen tai silloin, kun kädet ovat selvästi likaiset.
 • Lisäksi voidaan käyttää käsihuuhdetta, jota on saatavilla koulun yhteisissä tiloissa ja luokissa.
 • Aivastamisen ja yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suu suojataan kyynärtaipeella. Tämän jälkeen pestään kädet. Luokissa on saatavilla kertakäyttönenäliinoja.
 • Suosittelemme, että oppilaalla on oma käsidesi ja kertakäyttönenäliinapakkaus mukanaan.

Väljyyden huomioiminen ja riittävän etäisyyden säilyttäminen 

 • Kaikkien oppilaiden osallistuessa lähiopetukseen koulussa ei kyetä noudattamaan noin 1,5 metrin etäisyyssääntöä kaikissa tilanteissa.
 • Opettajat laativat istumajärjestykset ja ottavat mahdollisuuksien mukaan huomioon etäisyydet oppilaiden välillä.
 • Jotta vältytään tungoksilta koulun käytävillä ja portaikoissa, myös peruskoululaiset saavat pitää reppujaan ja opiskelutarvikkeitaan mukanaan muulloin paitsi ruokailun aikana.
 • Kotona toivotaan keskusteltavan jokaisen vastuullisesta käyttäytymisestä riittävien etäisyyksien säilyttämiseksi.

Ruokailu

 • Ruokailua edeltävän oppitunnin päättyessä oppilaat vievät reput lokeroihinsa (poikkeuksena abiturientit) ja siirtyvät käsienpesun kautta ruokailemaan.
 • Ruokajonossa noudatetaan etäisyyttä toisiin.
 • Kolmannes liikuntahallista on otettu ruokalakäyttöön väljyyden lisäämiseksi. Liikuntahallissa on myös ruoan jakelulinjasto ja astioiden palautuspiste.
 • Niille ryhmille, jotka ruokailevat liikuntahallissa, kerrotaan asiasta 13.8. luokanvalvojan tunnilla tai ryhmänohjauksen tuokiossa.
 • Kännyköiden käyttäminen ruokailussa on hygieniasyistä kielletty.

Siivous

 • Koulutalo siivotaan päivittäin tavalliseen tapaan.
 • Lisäksi siivoushenkilöstö puhdistaa kosketuspintoja (esim. ovenkahvat, valokatkaisimet, käsinojat jne.) koulupäivän aikana, tyhjentävät tehostetusti roskakoreja ja huolehtivat esim. paperisten käsipyyhkeiden riittävyydestä.
 • WC-tiloja siistitään oppituntien aikana tarpeen mukaan.
 • Oppilaat puhdistavat käyttämänsä pulpetin kannen lievästi emäksisellä pesuaineella oppitunnin päättyessä. Lisäksi puhdistetaan käytössä olleet työvälineet ja esim. näppäimistöt tunnin päättyessä.
 • Jokainen huolehtii siitä, että laittaa roskat roskakoriin, ei sen viereen lattialle.

Koulutyöstä vapauttaminen

 • Vapautusta koulutyöstä haetaan oppilaskalenterissa olevan ohjeen mukaan koulun verkkosivuilta tulostettavalla lomakkeella.
 • Kehotamme huoltajia harkitsemaan huolellisesti, mikäli he ovat aikeissa hakea vapautusta ulkomaanmatkan vuoksi. Hakemukseen pyydämme merkitsemään myös matkakohteen.
 • Kehotamme huoltajia myös seuraamaan ulkoministeriön ohjeita ja rajoituksia sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita koskien karanteenia kotiinpaluun jälkeen.

 

Munkassa tapahtuu


MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUN LUKIOON VALITUT OPPILAAT YHTEISHAUSSA 2020

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUN LUKIOON VALITUT OPPILAAT YHTEISHAUSSA 2020

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU Laajalahdentie 21 00330 HELSINKI Rehtorin päätös 20 §/2019-2020 MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUN LUKIOON VALITUT OPPILAAT YHTEISHAUSSA 2020 Seuraavat oppilaat on…

Munkkiniemen yhteiskoulun vuosikertomus

Munkkiniemen yhteiskoulun kertomus lukuvuodesta 2019–2020 82. toimintavuosi. Vuosikertomus 2019-2020  

Uudet Munkan ylioppilaat alumnin tarjoamalla pizzalla

Munkkiniemen yhteiskoulusta ylioppilaaksi 1980-luvulla kirjoittanut koulumme entinen oppilas haluasi onnitella kaikkia Munkan abeja hienosta suorituksesta tänä keväänä. Sen kunniaksi alumnimme…

Hyvää kesää!

Lukuvuoden viimeinen varsinainen koulupäivä vietettiin perjantaina 29.5.2020 oman luokan kanssa. Ulkona oli kesäinen keli, ruusut tuoksuivat ja todistukset jaettiin –…

7.-luokat rannalla

7d-luokan oppilaat siivosivat torstaina 28.5.2020, muiden seiskojen tavoin, Munkin seudun rantoja kevään vehreydessä BSAG-sitoomuksen mukaisesti – ”virallisen valvojan” tarkkaillessa.  …

Munkkiniemen yhteiskoulu palkittiin ympäristötyöstään kahdeksannen kerran Vihreällä lipulla

Vihreä lippu on kansainvälinen kestävän kehityksen ohjelma ja kasvatusalan ympäristösertifikaatti, joka ohjaa kestävään elämäntapaan ja ympäristökuormituksen vähentämiseen yhdessä toimien. Vihreä…

Ajankohtaista


Syyslukukausi alkaa torstaina 13.8.2020

7. luokkalaisilla klo 9 nimenhuudolla koulun etupihalla

muilla peruskoululaisilla ja lukiolaisilla klo 10

 

Lue lisää ➔