ET03 Yksilö ja yhteisö

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan ihmiseen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. Kurssilla tarkastellaan yhteiskunnan rakenteita, tulevaisuuden yhteiskunnan mahdollisuuksia sekä yksilön vaikutusmahdollisuuksia esimerkkeinä kestävä tulevaisuus ja globaali oikeudenmukaisuus.

Kurssiselostelistaukseen