Oppiaineet ja koodit (lukio)

Kielet

ÄI äidinkieli ja kirjallisuus
RA ranskan kieli
EN englannin kieli
RU ruotsin kieli
SA saksan kieli
EA espanjan kieli
VE venäjän kieli

Kielten täydennyskoodit

A1 peruskoulun 3. luokalta aloitettu kieli
A2 peruskoulun 4. luokalta aloitettu vapaaehtoinen kieli
B1 peruskoulun 7. luokalta aloitettu kieli
B2 peruskoulun 8. luokalta valinnaisena aloitettu kieli
B3 lukiossa aloitettu kieli

Matemaattiset aineet

AT tietotekniikka
MAA pitkä matematiikka
MAB lyhyt matematiikka
MAE erikoispitkä matematiikka
FY fysiikka
KE kemia

Reaaliaineet

BI biologia
GE maantieto
UE evankelis-luterilainen uskonto
UO ortodoksinen uskonto
UK roomalaiskatolinen uskonto
UI islamin uskonto
ET elämänkatsomustieto
TE terveystieto
HI historia
YH yhteiskuntaoppi
FI filosofia
PS psykologia

Taito- ja taideaineet

IL ilmaisutaito
KO kotitalous
KU kuvataide
TN tekninen työ
TS tekstiilityö
LI liikunta
KP koripallo
MU musiikki

Muut aineet

OP opinto-ohjaus