Luonnontiedelinjalle hakeminen

LUKION LUONNONTIEDELINJA

Munkkiniemen yhteiskoulun luonnontiedelinja tarjoaa luonnontieteistä kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden painottaa luonnontieteisiin liittyviä oppiaineita osana lukio-opintojaan.

Luonnontiedelinjan opiskelijalle osittain valinnainen opintojaksotarjonta koostuu yleissivistävistä opintojaksoista sekä luonnontieteitä korostavista opintojaksomahdollisuuksista, käytännön laboratoriotyöskentely huomioiden. Luonnontiedelinjan opiskelijan on mahdollista osallistua kilpailu- ja yhteistyötoimintaan osana kansainvälistä ja kansallista koulutuslaitosverkostoa. Linjan suorittamiseksi opiskelijan on suoritettava vaadittu määrä luonnontieteellisiä opintojaksoja.

Luonnontieteellisten tietojen ja työskentelytaitojen syventäminen jo lukioaikana antaa hyvät valmiudet luonnontieteellisiin jatko-opintoihin.

 

HAKU

Luonnontiedelinjalle haetaan yhteishaussa. Linjalle on 20 aloituspaikkaa.

Perusopetuksen päättötodistuksen painotetusta lukuaineiden keskiarvosta (matematiikka x 3, fysiikka x 2, kemia x 2 ja biologia x 2) saatava maksimipistemäärä on kymmenen (10) pistettä. Hakijan mainitun painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 8,0.

Pääsykokeesta hakijan on mahdollista saada enintään kymmenen (10) pistettä, kuitenkin vähintään 6,0 / 10 p.

 

PÄÄSYKOE

Pääsykokeessa testataan hakijan osaamista matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja biologiassa perusopetuksen oppimääriin perustuen. Osa tehtävistä perustuu ainerajat ylittävään tietoon.

Pääsykoe järjestetään tiistaina 3.5.2022 klo 9.00 Munkkiniemen yhteiskoulussa. Kokeen kesto on 90 min. Pääsykokeeseen osallistuminen ja siitä suoriutuminen vähintään 6,0 pisteellä on edellytys linjalle hyväksymiselle. Opiskelijoille ei lähetetä erillistä kutsua pääsykokeeseen.