DSD-kielidiplomit Munkkiniemen yhteiskoulussa

Lukuvuodesta 2017-18 Munkkiniemen yhteiskoulussa on ollut mahdollista suorittaa saksan kielidiplomi (Deutsches Sprachdiplom, DSD). Diplomin suorittaminen on mahdollista Suomessa yhteensä 20 lukiossa.

DSD on Saksan liittotasavallan tarjoama ohjelma saksaan vieraana kielenä. Se voi suorittaa koulussa opiskellun saksan oppimäärän yhteydessä ja kielidiplomin suorittaminen ei maksa opiskelijalle mitään.

DSD I -koe mittaa saksan kielen hallintaa kielten eurooppalaisen taitotasoasteikon tasolla A2/B1. Koe järjestetään alkukeväisin, ja ilmoittautumisaika päättyy joulukuun alussa.

DSD II –koe mittaa saksan kielen hallintaa kielten eurooppalaisen taitotasoasteikon tasolla B2/C1. Suoritettu DSD II –diplomi mahdollistaa opiskelun saksalaisessa korkeakoulussa ilman erillistä kielitodistusta. Koe järjestetään loppusyksystä, ja ilmoittautumiset suoritetaan vähän koulujen alkamisen jälkeen.

Molemmissa kokeissa mitataan kirjoittamista, puhumista, lukemista ja kuullun ymmärtämistä. DSD-kokeet ovat kansainvälisesti laajasti tunnustettuja kielitutkintoja, joita suoritetaan yli 70 maassa! Niiden suorittaminen jo lukioaikana kannattaa!

https://www.munkka.fi/ensimmaiset-dsd-i-diplomin-suorittaneet-munkkalaiset-saksan-suurlahetystossa-27-8-2018/

www.auslandsschulwesen.de/dsd