Hakemiseen liittyviä aikatauluja (pk)

Helsingin kaupungin opetusvirasto julkaisee Kuudesluokkalaisen oppaan, joka löytyy myös osoitteesta www.edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas.

Oppilasvalinnan aikataulu 2019

viikko 2
Helsinkiläiselle oppilaalle jaetaan ala-asteen koulussa oppilastietokortti kotiin vietäväksi.

ke 9.1.2019
Munkkiniemen yhteiskoulussa järjestetään hakijoille ja heidän huoltajilleen tarkoitettu koulun esittelyilta.

Tilaisuuden aikataulu on seuraava:

klo 17.20 alkaen koulutaloon tutustumiskierrokset
klo 18.30 tiedotustilaisuus

ke 16.1.2019
Helsinkiläinen oppilas palauttaa oppilastietokorttinsa ala-asteelle.
Ulkokuntalaiset hakijat palauttavat hakukorttinsa Munkkiniemen yhteiskoulun toimistoon.
Ilmoittautumisaika matematiikkaluokan soveltuvuuskokeeseen päättyy. Hakijoiden on palautettava ilmoittautumislomakkeensa matematiikkaluokan soveltuvuuskokeeseen Munkkiniemen yhteiskoulun toimistoon klo 15:een mennessä.
Urhea-toiminnan vuoksi kouluumme hakevat oppilaat palauttavat Urhea-lomakeen, jossa hakija ilmoittaa kiinnostuksensa joko koripallo- tai yleisvalmennukseen.

ke 30.1.2019
Matematiikkaluokan soveltuvuuskoe alkaa klo 13.00 Munkkiniemen yhteiskoulussa, Laajalahdentie 21, Helsinki.

pe 22.3.2019

Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin.

 

Kaikki edellä mainitut lomakkeet voi tulostaa koulun verkkosivuilta. Niitä ja koulun esitteitä voi myös tilata koulun toimistosta.

Tulevien 7.-luokkalaisten tutustumiskäynnit toukokuussa

Munkkiniemen ja Munkkivuoren ala-asteen oppilaat: kysykää omalta luokanopettajaltanne!

Muilta kouluilta tulevat oppilaat: ilmoittaudu oppilaanohjaajalle, p. 050 432 8653, tai sähköpostilla anna-riikka.toiviainen@munkka.fi. Sekä oppilaat että huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan kouluumme!

Oppilaaksiottoon liittyvissä asioissa lisätietoja antavat

rehtori p. 477 76 311
oppilaanohjaaja p. 050 432 8653
apulaisrehtori p. 477 76 312

Tervetuloa Munkkaan!