Hakemiseen liittyviä aikatauluja (pk)

Helsingin kaupungin opetusvirasto julkaisee Kuudesluokkalaisen oppaan, joka löytyy myös osoitteesta www.edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas.

Oppilasvalinnan aikataulu 2022

ke 17.11.2021
Vanhempainilta 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen.

ke 15.12.2021
Wilma-lomakkeen viimeinen palautuspäivä. Munkkiniemen yhteiskouluun hakevat kaikki oppilaat (yleisluokka, matematiikka-luokka, Urhea-toiminnasta kiinnostuneet , Helsingissä asuvat ja ulkopaikkakuntalaiset) palauttavat lisäksi paperisen hakukortin (hakukortti 7. luokalle) Munkkiniemen yhteiskouluun. Edellä mainitun lomakkeen täyttävät kaikki hakijat: helsinkiläiset ja ulkopaikkakuntalaiset hakijat , yleisluokalle tai matematiikkaluokalle hakevat ja urhea-toiminnasta kiinnostuneet oppilaat.

to 20.1.2022
Matematiikan soveltuvuuskoe klo 9.00. Paikalla pitää olla viimeistään klo 8.30. Koe kestää 90 min.

pe 18.3.2022

Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin ja huoltajat saavat lisäksi  sähköpostiviestin myönteisistä oppilaaksiottopäätöksistä.

x.x.2022

Huoltajan on ilmoitettava x.x.2022 mennessä, jos hakija ei ota paikkaa vastaan

 

 

Tulevien 7.-luokkalaisten tutustumiskäynnit toukokuussa

Munkkiniemen ja Munkkivuoren ala-asteen oppilaat: kysykää omalta luokanopettajaltanne!

Muilta kouluilta tulevat oppilaat: ilmoittaudu oppilaanohjaajalle, p. 050 432 8653, tai sähköpostilla roope.karikoski@munkka.fi. Sekä oppilaat että huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan kouluumme!

Oppilaaksiottoon liittyvissä asioissa lisätietoja antavat

rehtori p. 477 76 311
oppilaanohjaaja p. 050 432 8653
apulaisrehtori p. 477 76 312

Tervetuloa Munkkaan!