Vanhemmille

Kodin ja koulun välinen yhteistyö sujuu, kun informaatio kulkee. Nuoren koulunkäynnistä annetaan tietoa vanhempainilloissa ja Wilman välityksellä.

Kaikille peruskoululaisille ja lukiolaisille on jaettu myös lukuvuosikalenteri, josta löytyvät esimerkiksi peruskoulun kokeiden ja lukion arviointiviikkojen ajankohdat sekä loma-ajat.

Koulun käytänteisiin kuuluu myös hakea kirjallisesti vapautusta koulutyöstä lomamatkan, pelimatkan tai muun koulun toimintaan kuulumattoman syyn takia. Lomake löytyy täältä: Vapautus koulutyöstä -hakemus