Yt-linjan opiskelijaryhmä 30.8. yhteiskunnallisen muutoksen seminaarissa Oodissa

Laaja-alaisesti yhteiskunnan ja talouden ilmiöitä tarkastelevan yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijadelegaatio osallistui keskustakirjasto Oodissa järjestettyyn seminaariin, jonka aiheena oli yhteiskunnallinen muutos ja ihmisoikeudet. Molemmat alati ajankohtaisia teemoja.

Amnestyn Internationalin Suomen osaston järjestämään tapahtumaan kutsun välitti Ambassador School -hankkeen yhteistyötahomme Euroopan parlamentin Suomen toimisto.

Amnestyn mukaan tapahtuman tavoitteena oli voimaannuttaa nuoria toimimaan yhteiskunnassa ja esitellä heille vaikuttamismahdollisuuksia. Seminaarin teemoina olivat muun muassa translaki, suostumus, ilmastoaktivismi sekä antirasistinen toiminta. Teemojen kautta käsiteltiin ajankohtaisia ihmisoikeuskysymyksiä sekä kuultiin, miten niiden eteen tehdään työtä Suomessa ja maailmalla.

SM