Yhteiskunta- ja talouslinja pistäytyi Kauniaisissa

Vierailimme 14. maaliskuuta Kauniaisten lukiossa kymmenen opiskelijan vahvuisella delegaatiolla. Saimme nauttia valtiotieteen tohtori Timo Tyrväisen esitelmästä, joka avasi kuulijoille näkökulmia ilmastonmuutoksen vaikutuksesta globaaliin talouteen. Tyrväinen oli valmistautunut tehtäväänsä huolella ja esitteli näkemystensä tueksi runsaasti tieteellisti todennettuja dokumentteja, kuten tilastoja ja erilaisia graafeja. Luennon jälkeen oli vielä järjestetty aiheesta paneelikeskustelu.

Ennen luentoa munkkalaisille tarjottiin kahvit ja esiteltiin Kauniaisten lukion omaa yritystä. Seuraavassa koulumme lukiolaisten Max Eskelisen ja Alexander Traversan raportti presentaatiosta:

GraniWorks on opiskelijoiden pyörittämä yritys, joka toimii yhteistyössä Kauniaisten bisnespainotteisen lukion henkilökunnan kanssa.

GraniWorksin yritysmuoto on osuuskunta. Se on voittoa tavoittelematon työnvälityspalvelu, jonka tavoitteena on tutustuttaa nuoret työelämään ja tarjota heille käytännöllistä työ- ja yrittäjyys kokemusta.

GraniWorksilla on monta eri somekanavaa (joista tunnetuin on Facebook) ja nettisivut näkyvyyttä varten. Niiden pyörittämistä vastaa oma tiimi.

GraniWorksin hallituksessa toimii oppilaita ykkösistä abeihin. Opettajat auttavat hallinnoimisessa. GraniWorksin toiminnassa on myös mukana paljon ulkopuolisia avustamassa.

Yleisiin työtehtäviin, joita nuoret tekevät ja jotka ovat suurimmaksi osaksi keikkamuotoisia, kuuluvat muun muassa: lumenluonti, ruohonleikkuu, lastenhoito, kirjanpito sekä roudaus.

Päätyöllistäjiä ovat yksityiset henkilöt ja yritykset.

GraniWorks ilmoittaa työmahdollisuuksista oppilaille WhatsApp-”duuniringin” avulla.

GraniWorksilla on:

  • Myyntitiimi, markkinointitiimi, pr-tiimi ja kirjanpitotiimi.
  • Yritys on perustettu 2013 ja nykyään yrityksellä on jo kelpo brändi.
  • Oppilaat auttavat GraniWorksin pyörittämisessä, koska se auttaa kesätyön saamisessa, sekä näyttää erinomaiselta CV:ssä. He saavat työstään diplomin.

GraniWorksin työntekijät olivat ammattimaisia ja toimivat esimerkillisesti yrityksen keulakuvana, vaikka olivatkin vasta nuoria lukiolaisia. GraniWorksin 15000 euron liikevaihto on kasvamaan päin.

Haastateltavina granilaisista olivat: Nora, Sara, Jaakko ja Alli.

Max Eskelinen 2D, YT-linjan opiskelija