Munkan Japani-kurssin opiskelijat suurlähetystövierailuilla

Japanin kulttuurin ja maantuntemuksen kurssin opiskelijat saivat keskiviikkona 24. elokuuta mahdollisuuden päästä tutustumaan Japanin ja Suomen kahdenvälisten suhteiden käytännön tason hoitoon Unioninkadulla sijaitsevassa suurlähetystössä. Vierailu täydensi mukavasti viime keväällä tehtyä vierailua Suomen ulkoministeriön Japani-suhteista vastaavaan Itäisen Aasian ja Oseanian yksikköön.

Suurlähetystön kulttuuri ja pr-osaston virkahenkilöt Sayaka Ikoma ja Henna Tanskanen kertoivat molemmat omista työtyötehtävistään – sekä kotimaastaan lähetetyn diplomaatin että asemamaasta palkatun suomalaisen työntekijän näkökulmasta.

Viisi vuotta Suomessa asunut lähetystösihteeri Ikoma esitelmöi erinomaisen sujuvalla suomella omasta urapolustaan ja piti munkkalaisille lyhyen japanin kielen minikurssin. Lisäksi hän kertoi suurlähetystön laaja-alaisesta tehtävänkuvasta. Sitä on viime aikoina leimannut vuonna 2019 sata vuotta täyttäneet maidemme diplomaattisuhteet moninaisine kulttuuritapahtumineen. Tänä syksynä puolestaan juhlistetaan luonnontieteilijä Erik Laxmanin avaamien ruohonjuuritason Japani-suhteiden 230-vuotisjuhlavuotta.

Henna Tanskanen keskittyi omassa puheenvuorossaan kertomaan Japanin kielen ja kulttuurin opiskelumahdollisuuksista Suomessa ja Japanin suurlähetystön järjestämistä JLPT-kielikokeista. Mahdollista jatko-opintoinnostusta silmällä pitäen munkkalaiset saivat perusteellisen selvityksen erilaisista Japanin opetusministeriön ulkomaisille opiskelijoille myöntämistä kattavista apurahakäytänteistä. Toivon mukaan tulevina vuosina joku opiskelijoista innostuu erikoistumaan jatko-opinnoissaan Nousevan auringon maan asioihin, joihin on maantuntemuksen kurssilla pyritty tarjoamaan mahdollisimman monipuolisesti esimakua. Lisää suurlähetystön toiminnasta sekä ajankohtaisesta kulttuuritarjonnasta voi lukea sivulta: www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_fi.

Lämmin kiitos Japanin suurlähetystölle ja erityisesti emännillemme informatiivisesta ja lämminhenkisestä vierailusta. Domo arigato gozaimasu!

 

 

 

SM