Argumentti ja vasta-argumentti – yhdeksäsluokkalaisten väittelymestaruus on ratkaistu

Yhdeksäsluokkalaisten väittelymestaruus ratkaistiin 22.1.2021. Perinteisesti ikäluokan väittelymestarit on ratkottu kahdeksannella luokalla, mutta koronatilanteen takia kisa päästiin käymään vasta nyt: lisäksi suurin osa 9.-luokkalaisista seurasi kilpailua etänä luokissa. Tiukkojen sanataistojen jälkeen tuomariston puheenjohtaja julisti kilpailun voittajiksi Siiri Simsiön ja Jimi Pusan 9g:lta. Tämän vuoden väittelykilpailuihin kuului seitsemän alkuerää ja finaali.

Jokainen yhdeksäsluokkalainen oli harjoitellut väittelyä omassa luokassaan äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla ainakin kerran. Sen jälkeen jokaiselta 9. luokalta valittiin väittelijäpari edustamaan koko luokkaa. Väittelyaiheet julkistettiin viikkoa aiemmin, ja koko luokka auttoi väittelijöitä valmistautumaan hakemalla tietoa ja tekemällä muistiinpanoja. Tänä vuonna väiteltiin esimerkiksi somen vaikutuksesta minäkuvaan, nuorten poliittisista vaikutusmahdollisuuksista sekä englannin kielen asemasta.

Kilpailun tuomareina, ajanottajana ja juontajina toimivat kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset sekä lukiolaiset. Tuomariston puheenjohtaja oli Antonio Arruda de Camara IIC.

SL