Ambassador School ja Euroscola – Munkka mukana Euroopan parlamentin hankkeissa lukuvuonna 2018-2019

EPAS – European Parliament Ambassador School

Munkkiniemen yhteiskoulu haki kuluvalle lukuvuodelle 2018-19 onnistuneesti mukaan Euroopan parlamentin Ambassador school -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tukea eurooppalaisten nuorten EU-aiheista kansalaiskasvatusta.

Käytännön koulutyötasolla hanke on näkynyt muun muassa Euroopan parlamentin työskentelyä simuloineena infopäivänä, jonka Euroopan nuorisoparlamentin EU-koululähettiläs kävi pitämässä kahdelle lukion EU-kurssin ryhmälle joulukuun alussa. Lisäksi ohjaavat opettajat ovat osallistuneet lukuvuoden mittaan hankkeeseen perehdyttäviin Euroopan parlamentin koulutuspäiviin.

Euroscola – nuorten kokous Strasbourgissa maaliskuussa 2019

Ambassador School -hankkeeseen osallistuminen edesauttoi lopulta hyväksyvän päätöksen saamisessa niin ikään Euroopan parlamentin hankerepertuaariin kuuluvan Euroscola-ohjelman hakuprosessissa. Koulumme sai nimittäin joulun alla Euroopan parlamentin virallisen kutsun osallistua yhteensä 24 opiskelijan delegaatiolla Ranskan Strasbourgissa 15.3.2019 järjestettävään nuorten omaan parlamenttipäivään.

Suurella todennäköisyydellä ikimuistoiseen ja mahdollisesti kauaskantoiseenkin projektiin lähtijät jouduttiin karsimaan lukion 1.- ja 2.-vuosikurssin opiskelijoista EU-aiheisen kirjoituskilpailun vastausten perusteella. (Kokouspäivän osuminen kevään ylioppilaskirjoitusten päälle rajasi harmillisesti abiturienttimme pois kohderyhmästä.) Kirjoituskilpailun aiheena oli pohtia keinoja, joilla alkujaan rauhanprojektina syntynyt Euroopan unioni on rakentanut vakautta toisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa.

Euroscolassa eri puolilta Euroopan unionia saapuvat opiskelijat jaetaan monikielisiin työryhmiin, joiden tehtävänä on pohtia – ranska tai englanti työkielenä – unionin kannalta keskeisiä kysymyksiä, kuten ympäristö-, integraatio- ja turvallisuuspolitiikkaa. Työryhmän istunnot pidetään valiokuntien kokoushuoneissa ja kokouspäivän loppupuheenvuorot Euroopan parlamentin täysistuntosalissa.

Matkaraportti ryhmän kokemuksista on luettavissa koulun kotisivuilta myöhemmin tässä kuussa. Lisäksi opiskelijat osallistuvat toukokuun EU-vaaleja edeltävän koko koulun tilaisuuden tuottamiseen, minkä yhteydessä he kertovat muulle kouluyhteisölle kokemuksistaan. Samassa yhteydessä EPAS-hankkeen yhteistyökumppani Faktabaari esittäytyy opiskelijoille. Faktabaari on verkossa toimiva, poliittisesti sitoutumaton, joukkoistamista hyödyntävä faktantarkistuspalvelu, joka pyrkii toiminnallaan muun muassa vahvistamaan kansalaisten kykyä torjua haitallista disinformaatiota sekä edistämään digitaalista medialukutaitoa ja -kasvatusta. Faktabaari ja sen taustalla toimiva Avoin yhteiskunta ry on palkittu toiminnastaan Chydenius-avoimuusmitalilla (2018), Vuoden journalistisella teolla (2014) ja European Public Communication -palkinnolla (2018). Ks. lisätietoa faktabaari.fi.

Vielä laajempaa jakelua on luvassa Yleisradion ja Euroopan parlamentin esittämän mediayhteistyötarjouksen tiimoilta, missä opiskelijoitamme on pyydetty ideoimaan ja tuottamaan sisältöä Ylen Uutisluokan tarpeisiin. Linkit opiskelijoiden tuottamaan uutisaineistoon julkaistaan myöhemmin koulun kotisivuilla.

 

Sami Moglia
Kuvat: Kaisa Nummenpää (MYK) ja europarl.europa.eu