DSC00210 | 8.-luokkalaisten suuri väittelykilpailu