DSC00212 | 8.-luokkalaisten suuri väittelykilpailu