EAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan espanjan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan sen suhdetta opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan yksinkertaisia arjen vuorovaikutustilanteita sekä tärkeimpiä kohteliaisuusilmaisuja, painottaen puheviestintää ja ääntämistä.

Kurssiselostelistaukseen