PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan tunteiden muodostumiseen sekä mielenterveyttä koskevaan psykologiseen tietoon. Unta ja nukkumista tarkastellaan mm. psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan mielenterveyden häiriöihin ja niiden hoitoon.

Kurssiselostelistaukseen