OP03k Tukioppilaskurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin suorittaneet toimivat lähinnä peruskoulun 7.-luokkalaisten tukena ja apuna uuteen kouluun tutustuttaessa. Tukioppilaat osallistuvat tarpeen mukaan 7. luokan vanhempainiltaan tai muihin tilaisuuksiin. Tukioppilastoiminnan luonteen vuoksi opiskelijoiden on varauduttava kokoontumisiin myös varsinaisen koulupäivän ja oppituntien ulkopuolella. Tukioppilaskurssille otetaan pääasiassa ensimmäisen vuosiasteen opiskelijoita.

Kurssiselostelistaukseen