MAA/MAE10 Todennäköisyys ja tilastot

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja. Perehdytään kombinatorisiin menetelmiin, todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin, tutustutaan diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteisiin ja opitaan määrittämään jakauman odotusarvo ja soveltamaan sitä. Lisäksi tutustutaan jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja erityisesti normaalijakaumaan.

Kurssiselostelistaukseen