TE03 Terveyttä tutkimassa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla hankitaan ja arvioidaan terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa sekä sovelletaan sitä omaan terveysosaamiseen. Työskentelyssä korostuvat toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja vierailukäynnit. Kurssi arvioidaan arvosanalla.

Kurssiselostelistaukseen