YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssin aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia.

Kurssiselostelistaukseen