RUA01 Ruotsinkielinen maailmani

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on niveltävä. Kerrataan ja syvennetään peruskoulusta tuttua ainesta. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin ja muihin kiinnostuksen kohteisiin. Harjoitellaan näihin teemoihin liittyviä kielenkäyttötilanteita. Kurssin aikana pohditaan myös omia kielenopiskelutaitoja.

Kurssiselostelistaukseen