KO03k Ravintolapäiväkurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi antaa realistisen ja käytännönläheisen kuvan ravintola-alan pienyrittäjän mahdollisuuksista ja haasteista. Opetus ja toiminta toteutetaan kotitalouden ja yhteiskuntaopin yhteistyönä. Kurssilla järjestetään pop-up –ravintola yhdeksi päiväksi (ravintolapäivä). Ravintolan mahdollinen tuotto käytetään kurssin oppilaiden hyväksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin voi suorittaa minkä tahansa vuosikurssin aikana.

 

Kurssiselostelistaukseen