PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on kurkistus psykologiaan. Siinä käsitellään mm. ihmisen toimintaa psykologian näkökulmasta, psykologian tutkimuskohteita ja tutkimusmenetelmiä. Keskeinen teema on oppiminen ja sen yhteys motivaatioon. Kurssilla harjoitellaan opiskelutaitoja sekä perustellaan opiskelumenetelmiä psykologisella tiedolla. Kurssi antaa hyvän pohjan psykologian opintojen alkaessa ja siksi se tulee suorittaa ennen muita kursseja. Kurssin itsenäistä suorittamista ei suositella.

Kurssiselostelistaukseen