MAB07 Matemaattinen analyysi

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tutkitaan funktion arvon muutosta graafisin ja numeerisin menetelmin. Kurssilla perehdytään erityisesti polynomifunktioihin ja derivaatan käyttöön.

Kurssiselostelistaukseen