RAA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin aihepiirit liittyvät erilaisiin kulttuurisiin ilmiöihin ja ranskankielisiin medioihin. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia, joista tehdään portfolio. Opiskelijat lukevat ranskankielisen kirjan. Lukuprosessista pidetään lukupäiväkirjaa.

Kurssiselostelistaukseen