YH04 Kansalaisen lakitieto

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

Kurssiselostelistaukseen