TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen, henkiseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Kurssi arvioidaan arvosanalla.

Kurssiselostelistaukseen