RUA02 Ihminen verkostoissa

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi painottaa suullista kielitaitoa jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa esim. harjoittelemalla mielipiteenilmaisua. Kurssilla syvennetään myös taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kurssilla käsitellään ihmissuhteita ja hyvinvointia sekä pohditaan digitalisaation ja teknologian tuomia muutoksia vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin.

Kurssiselostelistaukseen